اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی ( ۲۲ ) جهاد با نفس ،نوعی « قرنطینۂ خانگی » است . یعنی «نه» گفتن به زیاده خواهی های نفس و مهار زدن برتمایلات . وقتی چشم می بیند ، دل هم می خواهد . پس برای جلوگیری از ویروس گناه ، باید خودرا قرنطینه کرد . یعنی : بستن چشم به

پرسش از دامپزشکی سراب

پرسش از دامپزشکی سراب

✍یادداشت مخاطب درباب لاشه مرغ سوزی درسراب من به عنوان یک شهروند سرابی نمی دانم دلیل و منطق اداره دامپزشکی سراب درفرستادن لاشه مرغ ها به کوره لاشه سوزی و تبدیل به خاکستر انها چیست و امیدوارم با توضیحات انها قانع شوم اما سئوالات مطروحه از مجریان امر @به گفته برخی مرغ فروش ها لاشه

تدفین بدون ختم،عروسی بدون جشن و عزاداری بدون تجمع

تدفین بدون ختم،عروسی بدون جشن و عزاداری بدون تجمع

اگر مسافرت نرویم، اگر عروسی نگیریم، اگر ختم برگزار نکنیم و هزار اگر دیگر ما را نمی‌کشد. چندی ناراحت می‌شویم اما زندگی‌مان در جریان است؛ اما اگر کرونا بگیریم شاید بمیریم. حداقل به خاطر خودمان و خانواده‌مان زیست کرونایی را رعایت کنیم.؛
دنیای بعد از کرونا

دنیای بعد از کرونا

بیشتر مشاغل کنونی از بین می رود و این منطق تاریخ و سنت اجتماع در حال تحول است. همان گونه که بعد از اختراع ماشین بخار درشکه چی ها بیکار شدند. فلسفه دوران جدید را باید پذیرفت.؛