بهره برداری از چندطرح مخابراتی با حضورمجازی رئیس جمهور

بهره برداری از چندطرح مخابراتی با حضورمجازی رئیس جمهور

افتتاح پروژه‌های ارتباطی ومخابراتی در مراکز استانها و شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور محترم هم‌زمان در استانها و شهرستانها پروژه‌های ارتباطی ومخابراتی توسط حضرت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور محترم بوسیله ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید که تعدادی از،این پروژه ها هم در شهرستان سراب با حضور علی جهانی فرماندار شهرستان سراب، داودی

تاکید معاون درمان علوم پزشکی سراب بر نقش مهم ماماها درچرخه فرزند آوری و جوانی جمعیت

تاکید معاون درمان علوم پزشکی سراب بر نقش مهم ماماها درچرخه فرزند آوری و جوانی جمعیت

دکترلیلی فریدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سراب ضمن حضور در بخش و اتاق زایمان و عرض خداقوت به این قشر ساعی گفت:هفته جوانی جمعیت فرصتی برای یادآوری و تاکید بر نقش مهم ماماها درچرخه جوانی جمعیت و فرزندآوری است. وی به آغاز به کارکلنیک درمان ناباروری دربیمارستان امام ره سراب دراینده نزدیک اشاره و