عکاس سراب ۵۷ درگذشت

عکاس سراب ۵۷ درگذشت

خالق آثارماندگار انقلاب ۵۷ درسراب چشم از جهان فروبست و جامعه هنری شهر را سوگوارخود ساخت.؛
گپ و گفت با عکاس هنرمند سرابی

گپ و گفت با عکاس هنرمند سرابی

سال ۵۷ در شهر سراب چسم به جهان گشودم، جهانی ناشناخته در پیشروی که قدم‌به‌قدم در شناخت و کسب معرفت و لذت در آن پیش رفتم.؛