ورود شهرداری سراب به حوزه ورزش و جوانان

ورود شهرداری سراب به حوزه ورزش و جوانان

در نشست مشترک رئیس اداره ورزش و جوانان و شهردارسراب تفاهم نامه هایی به امضاء رسید که به نظر می رذسد اجرایی شدن موارد آن می تواند گام مهمی در تحول و توسعه ورزش شهرستان سراب باشد. به گفته محمدرضا علیپور ایجاد زمین والیبال، زمین چمن مصوعی فوتبال، ایجاد مسیر دوچرخه و پیادره روی و

گپ و گفت با عکاس هنرمند سرابی

گپ و گفت با عکاس هنرمند سرابی

سال ۵۷ در شهر سراب چسم به جهان گشودم، جهانی ناشناخته در پیشروی که قدم‌به‌قدم در شناخت و کسب معرفت و لذت در آن پیش رفتم.؛