مهارت شهروندی ضرورت روز

مهارت شهروندی ضرورت روز

گلایه از شهروند محترم و تشکر ویژه از عوامل محترم انتظامی شاغل در پلیس ۱۱۰ استان : حوالی ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن خودروی خود را در انتهای خیابان فردوسی غربی جنب مجتمع تجاری میلاد پارک کرده بودم ، در موقع بازگشت همان طور که در عکس فوق مشاهده می فرمائید با مزاحمت یک

زمین رها شده

زمین رها شده

یکعکسیک_نکته تصویری از محوطه هنرستان قدیمی سراب ؛که زمانی از پررونق ترین مدارس بود و استعدادهای زیادی در این هنرستان کشاورزی شکوفا شدند و به مدارج بالاتر رفتند. اکنون محوطه هنرستان اینگونه رهاشده و انتظارمیرود به زمین مناسبی تبدیل و دراختیار نوجوانان و جوانان قرارگیرد.

سخنی با پزشکان عزم سفرکرده

سخنی با پزشکان عزم سفرکرده

دکترعلی نگاهی سرابی سخنی با پزشکان عزم سفرکرده در خبرها مدتی است که از افزایش تمایل به مهاجرت پزشکان به خارج از کشور سخن گفته می شود وبرخی آمارها نشان از رشد مهاجرت این قشر دارد.پرسشی که متوجه این عزیزان است این است که جنابان با پول و سرمایه این کشور که متعلق به احادمردم