اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی ( ۲۲ ) جهاد با نفس ،نوعی « قرنطینۂ خانگی » است . یعنی «نه» گفتن به زیاده خواهی های نفس و مهار زدن برتمایلات . وقتی چشم می بیند ، دل هم می خواهد . پس برای جلوگیری از ویروس گناه ، باید خودرا قرنطینه کرد . یعنی : بستن چشم به

مرثیه سرایی که سوز سخنش اشک حسینی سرازیر می کرد

مرثیه سرایی که سوز سخنش اشک حسینی سرازیر می کرد

مرحوم میرزا ابوالفضل قهری سرابی از مرثیه سرایانی بود که همواره سوزسخنش اشک های شفابخش حسینی را بر چشمان عاشقان اباعبدالله روانه می ساخت. عشق و علاقه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت ریشه در قلب های انها داشته و این عرض ارادت در روزها و مناسبت های خاص تبلور و نمودی عینی می