مرثیه سرایی که سوز سخنش اشک حسینی سرازیر می کرد

مرثیه سرایی که سوز سخنش اشک حسینی سرازیر می کرد

مرحوم میرزا ابوالفضل قهری سرابی از مرثیه سرایانی بود که همواره سوزسخنش اشک های شفابخش حسینی را بر چشمان عاشقان اباعبدالله روانه می ساخت. عشق و علاقه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت ریشه در قلب های انها داشته و این عرض ارادت در روزها و مناسبت های خاص تبلور و نمودی عینی می