واکاوی  یک خبر

واکاوی یک خبر

به دنبال کشف مقادیری داروی خارج از چرخه توزیع شایعاتی مطرح شد.

اخبار

استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

علی شفیعی رییس اداره امور مالیاتی شهرستان سراب گفت:استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان یک الزام قانونی است . وی افزود:البته اگر هدف دورزدن و فراراز مالیات باشد این امر محقق نخواهد شد چرا که تمام اسناد بیمه ای و درآمدهای کسب شده در تعیین میزان مالیات مدنظر قرار می گیرد. رییس امور مالیاتی تاکید

معرفی مدیر جدید آبفای سراب

معرفی مدیر جدید آبفای سراب

به گزارش رسانه خبری مردم سراب،پیمان یاری به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان سراب معرفی و منصوب شد. معارفه مدیر جدید با حضور معاون ابفای استان صورت گرفت ،پیش از این امین توکلی عهده دار این سمت بود. با ادغام اب و قاضلاب شهری و روستائی و با توجه به مقوله مهم آب

مسکن ملی چه شد؟

مسکن ملی چه شد؟

واحد نوری از جوانان دعوت شده به نشست صمیمی با فرماندار با درخواست تسریع در اختصاص مسکن ملی به افرادثبت نام کرده یا اورشد که شماری از این افراد اکنون مدتهاست برای این طرح مقادیر قابل توجهی پول واریز کردند و انتظار دارند خانه دارشوند. دکتریحیوی فرماندارسراب نیز از تلاش های زمین یابی گزارشی ارایه