منع شبانه  تردد خودرویی در سراب اجرا می شود

منع شبانه تردد خودرویی در سراب اجرا می شود

به گزارش شبکه خبری مردم،طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی سراب،زین پس و طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در سراب،منع تردد خودرویی از ساعت ۲۱شب تا ۳ بامداد در سطح شهر سراب نیز اعمال خواهد شد و دوربین های ثبت تخلف ،جریمه های ۲۰۰هزارتومانی را برای متخلفان از این مصوبه اعمال خواهد کرد. براین

اخبار

منع شبانه  تردد خودرویی در سراب اجرا می شود

منع شبانه تردد خودرویی در سراب اجرا می شود

به گزارش شبکه خبری مردم،طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی سراب،زین پس و طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در سراب،منع تردد خودرویی از ساعت ۲۱شب تا ۳ بامداد در سطح شهر سراب نیز اعمال خواهد شد و دوربین های ثبت تخلف ،جریمه های ۲۰۰هزارتومانی را برای متخلفان از این مصوبه اعمال خواهد کرد. براین