دفاع از تصمیم تشکل انقلاب اسلامی

دفاع از تصمیم تشکل انقلاب اسلامی

حجت الاسلام شیخ محمد صلاح زاده امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل شهر سراب در سخنانی به روشنگری درمورد تصمیم انتخاباتی نیروهای انقلاب اسلامی در شهرستان سراب پرداخت. وی با اشاره به اینکه حمایت از یک نامزد به دلیل ماهیت انتخابات که یک نفر باید برنده شود اجتناب ناپذیر بوده و ملاک نزدیک بودن به مشخصات

آخرین وضعیت انتخاباتی شهرستان سراب

آخرین وضعیت انتخاباتی شهرستان سراب

🔹گزارش تحلیلی خبری دوم از انتخابات سراب ✍تهیه و تنظیم :گروه خبری شبکه مردم سراب و ماهنامه زمستان درخبرگان رهبری رای ما حضرت آیت الله هادی ملکوتی به گزارش شبکه مردم سراب ،تنها ۷۲ ساعت به آغاز اظهارنظر و داوری شهروندان سرابی نسبت به نامزدهای انتخاباتی باقی مانده و این سه روز سرنوشت ،تعیین کننده