از سراب فرارکردم

از سراب فرارکردم

منم یکی از فراری ها! از سراب هستم دلیلش هم خیلی ساده بود، نبودن شغل مناسب،برای کسب و کار آزاد که سرمایه نداشتمبرای کار دولتی هم پارتی!!! و یا سهمیه! نداشتم (فامیلی که از مقامات و… باشه هم نداشتم)کار کردن تو شرکت و کارخونه و … هم که حقوق کافی نمیدادن(چون نظارتی روشون نیست) نمیدونم،

همایش میراث ماندگاربرگزارشد

همایش میراث ماندگاربرگزارشد

مایش میراث ماندگار با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یوسف داوودی، نماینده مردم سراب در مجلس، اکبر نادی، رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب و جمعی از خیّران سلامت در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.