سینمای دربند سراب درک امین پرده

سینمای دربند سراب درک امین پرده

اسفند سال گذشته بود که با حضور اعضای کمسیون ماده ۸برای شروع بازسازی و مرمت سینمای آزادی سراب که اکنون دربند جوندگان و خزندگان است معاون هنری اداره کل ارشاد و مسئول سینمایی حوزه هنری چنان با حرارت و شورخاصی از شروع بازسازی می گفت و حتی عنوان کرد که باید تا آخر سال عملیات

معرفی مدیر جدید آبفای سراب

معرفی مدیر جدید آبفای سراب

به گزارش رسانه خبری مردم سراب،پیمان یاری به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان سراب معرفی و منصوب شد. معارفه مدیر جدید با حضور معاون ابفای استان صورت گرفت ،پیش از این امین توکلی عهده دار این سمت بود. با ادغام اب و قاضلاب شهری و روستائی و با توجه به مقوله مهم آب