مجوز جذب رشته پزشکی نقطه عطف حوزه سلامت شهرستان

مجوز جذب رشته پزشکی نقطه عطف حوزه سلامت شهرستان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب ؛دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب جذب دانشجوی پزشکی را نقطه عطفی در تعالی و توسعه حوزه سلامت عنوان کرد و افزود:تلاش خواهیم کرد تا خدمات آموزشی را ارتقا دهیم و دراین زمینه بسترسازی لازم صورت گرفته است. غلامرضا اقبالی رییس خانه خبرنگاران