معرفی نویسنده و شاعر آئینی سراب

معرفی نویسنده و شاعر آئینی سراب

غلامرضا پروینی “فریاد“در ۵ مرداد ۱۳۴۹ در گرمای سوزان شهر تهران دیده به جهان گشود شعر در خانواده وی هنری ذاتی است از طرف مادری نوه ی میرزا عبدالله فرقانی روحانی مبارز و دانشمند دوران ستم شاهی میباشد همچنین استاد محمد فرقانی شاعر نامی آذربایجان دایی وی می باشد . پروینی دوران کودکی را در