روایت شهید آسمانی سیف الله امینی

روایت شهید آسمانی سیف الله امینی

بنام خدای شهیدان سالروز شهادت شهید سیف الله امینی فرزند: کریم ولادت : ۱۳۴۷- روستای قلعه جوق شهادت : ۵/۱۲/۱۳۶۵- شلمچه ادامه عملیات کربلای ۵ باز مرغم در هوای جنگ شد دل برای خاک جبهه تنگ شد باز جانم شوق در پرواز شد مشق جبهه بر لبم آواز شد جبهه جای اوج و هم معراج

شهید خیبری زنده نام عزیز اخگری

شهید خیبری زنده نام عزیز اخگری

بنام خدای شهیدان سالروز شهادت شهید عزیز اخگری فرزند: سلطانعلی تاریخ ولادت : ۱۳۴۷ – روستای قلعه جوق تاریخ شهادت : ۵/۱۲/۱۳۶۲ (۱۵ سالگی) عملیات خیبر – جزیره مجنون ماه اسفند می دهد بوی شیرمردان بیشه خیبر گشت با رمز یا رسول ا.. بین نیزارها تنی بی سر ………. هرکجایی که گیر میکردند وسط حور