صف های طولانی نان/نانوایی ها پایش می شوند

صف های طولانی نان/نانوایی ها پایش می شوند

معاون فرماندار سراب از طرح پایش نانوایی درسراب خبرداد و گفت: مقررشده که همه نانوایی‌های سراب از لحاظ کم و کیف پخت نان و میزان سهمیه تخصیصی و ساعات پخت پایش شده و ساماندهی شوند. قدرت ملکی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سراب در مورد مشکل صف‌های نان در سراب اظهار داشت: به