ورود شهرداری سراب به حوزه ورزش و جوانان

ورود شهرداری سراب به حوزه ورزش و جوانان

در نشست مشترک رئیس اداره ورزش و جوانان و شهردارسراب تفاهم نامه هایی به امضاء رسید که به نظر می رذسد اجرایی شدن موارد آن می تواند گام مهمی در تحول و توسعه ورزش شهرستان سراب باشد. به گفته محمدرضا علیپور ایجاد زمین والیبال، زمین چمن مصوعی فوتبال، ایجاد مسیر دوچرخه و پیادره روی و