روابط عمومی ها نقش مهمی درجهاد تبیین دارند

روابط عمومی ها نقش مهمی درجهاد تبیین دارند

قدرت ملکی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سراب در نشست مجمع روابط عمومی های ادارات و نهادهای دولتی شهرستان سراب گفت: داشتن روابط عمومی پویا و فعال در ادارات امروزه یک امر ضروری است و با توجه به پیشرفت های ارتباطات ؛ روابط عمومی ها باید خود را به دانش روز و ابزارهای نوین ارتباطی

اطلاع رسانی سنتی جواب نمی دهد

اطلاع رسانی سنتی جواب نمی دهد

معاون سیاسی و رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت:امروز باید از ظرفیت شبکه های اجتماعی درجهت بازنشر اخبار و انعکاس فعالیت های دولت استقاده کرد.