بهره برداری از چندطرح مخابراتی با حضورمجازی رئیس جمهور

بهره برداری از چندطرح مخابراتی با حضورمجازی رئیس جمهور

افتتاح پروژه‌های ارتباطی ومخابراتی در مراکز استانها و شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور محترم هم‌زمان در استانها و شهرستانها پروژه‌های ارتباطی ومخابراتی توسط حضرت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور محترم بوسیله ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید که تعدادی از،این پروژه ها هم در شهرستان سراب با حضور علی جهانی فرماندار شهرستان سراب، داودی