معرفی مدیر جدید آبفای سراب

معرفی مدیر جدید آبفای سراب

به گزارش رسانه خبری مردم سراب،پیمان یاری به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان سراب معرفی و منصوب شد. معارفه مدیر جدید با حضور معاون ابفای استان صورت گرفت ،پیش از این امین توکلی عهده دار این سمت بود. با ادغام اب و قاضلاب شهری و روستائی و با توجه به مقوله مهم آب

روابط عمومی ها نقش مهمی درجهاد تبیین دارند

روابط عمومی ها نقش مهمی درجهاد تبیین دارند

قدرت ملکی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سراب در نشست مجمع روابط عمومی های ادارات و نهادهای دولتی شهرستان سراب گفت: داشتن روابط عمومی پویا و فعال در ادارات امروزه یک امر ضروری است و با توجه به پیشرفت های ارتباطات ؛ روابط عمومی ها باید خود را به دانش روز و ابزارهای نوین ارتباطی